Propagace zámku Staré Hrady a průvodcovská činnost


Osvětová beseda Staré Hrady a Občanské sdružení SH se staraly o propagaci zámku ve Starých Hradech od počátku 70. let 20. stol. do r. 2007. K tomu shromažďovaly různé materiály obrazové i tištěné, vydávaly různé tisky, pohlednice i plakáty, významným přínosem byly Listy starohradské kroniky. Členové psali články do tisku, byli nápomocni redaktorům novin, rozhlasu i televize, na starosti měli stálou expozici o historii a současnosti zámku.

A Osvětová beseda i Občanské sdružení SH zajišťovaly ve stejné době také průvodcovskou službu na zámku. V počátcích rekonstrukce často prováděl sám Vladimír Holman, pak přibyli pracovníci Památníku národního písemnictví, dost často zapojovaní i do stavebních prací. Velkou pomoc znamenali průvodci z řad studentů, učňů i žáků Základní školy v Libáni. Dostávali odměnu symbolickou a mnozí z nich stihli i práci na stavbě nebo drobný úklid, pomáhali při instalaci výstav, při pravidelné péči o expozici věnované historii a současnosti zámku, při shromažďování dokumentace atd. Nejvíce návštěvníci vzpomínají na Dušana Javůrka, Martina Heršálka, Ladislavu Rudolfovou, Vladimíru Kánskou, Jana Bílka, Milenu Droznovou, sestry Toboříkovy, Jaroslavu Hrdou, Ritu Škodovou, Ivanu Vaníčkovou, Ladislavu Bočkovou, Danu Táborskou, Renatu Svobodovou, sestry Hlavaté, Danu Vynikalovou, Pavla a Petra Lambertovy, Michaelu Linkovou, Martinu Haňkovou, Moniku Jouklovou, Evu a Jitku Bílkovy, Kateřinu Řeháčkovou, Janu Řezníčkovou, Annu Humlovou, Hanu Telenskou, Veroniku Zacharníkovou, Helenu a Kateřinu Havlíkovy, Kateřinu a Ondřeje Vrabĺovy, Petru Vavroušovou, Lenku Trmalovou, Danu Malou, Lenku Čepkovou, Šárku Chlumskou, Radka Šolce, Michaelu Antošovou aj.


♦ Plakát dle návrhu Václava Ševčíka.
(Druhá verze byla uprostřed bez textu a tam se vpisovalo oznámení o konání akce.)