Spolupráce

 

Galerie J. B. Spektrum »

Galerie výtvarníka Josefa Bucka ve Vokšicích byla v letech 2008 až 2012 naším hlavním působištěm. Pořádali jsme tam ve spolupráci s ním mj. koncerty, hudebně-literární pásma a některé výstavy.

Základní škola Bodláka a Pampelišky

Tato škola ve Veliši nám díky pochopení ředitele Jana Jiterského poskytla administrativní sídlo. Její motto je: „Jen škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná se od něho něco naučit, má šanci neustrnout ve svém vývoji a poskytnout svým žákům vzdělání, které jim k něčemu bude." 
www.zsbp.cz

  

Mariánská zahrada »

Svazek obcí Mariánská zahrada má ve svém programu péči o kulturní dědictví a krajinný ráz regionu. Od jeho založení v r. 2004 sledujeme jeho činnost. Informovali jsme o ní v Listech starohradské kroniky, byli jsme partnery v projektu Medializace, jehož cílem byla propagace území bývalé schlikovské komponované krajiny, v r. 2007 jsme spolu se Svazkem obcí Mariánská zahrada, Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, Památníkem národního písemnictví a základními školami ve Veliši, Libáni a Jičíněvsi uspořádali na zámku ve Starých Hradech výstavu. Pozvali jsme návštěvníky k zamyšlení nad tím, co je to krajina, co pro nás znamená místo, kde žijeme, jak na nás působí a co nám dává, jak si ho přizpůsobujeme a jak se musíme přizpůsobit my jemu. Pohled do minulosti byl umožněn prostřednictvím děl spisovatelů i kreseb Jaroslava Marka, pohled současný poskytly fotografie Karla Neckaře.
www.marianskazahrada.cz

 

Alfred Strejček a Štěpán Rak

Mají řadu společných projektů, na počátku jejich užší spolupráce byl pořad o J. Á. Komenském, který v přípravné verzi uvedl na starohradském zámku Alfred Strejček v květnu r. 1989. Poprvé spolu vystoupili ve Starých Hradech na podzim r. 1999, na konci července 2000 proběhl první ročník jejich Hudebně-literárního festivalu a v letech 2003-2005 si oblibu u návštěvníků získala jejich Vánoční rozjímání.

Alfred Strejček zná zámek od poloviny 70. let. S nadšením sledoval postup jeho rekonstrukce při svých návštěvách v rámci festivalu Šrámkova Sobotka. Poprvé tu vystoupil 21. 5. 1978 a tehdy tu jeho zásluhou poprvé zněly verše. Přednášel je za hudebního doprovodu harfenistky Libuše Váchalové a Jiřího Bouška. Byl to námět k rozšíření činnosti Osvětové besedy, neboť do té doby pořádala kromě výstav a besed jen koncerty. Následovaly pořady věnované Bibli kralické (1979), dílu Karla Hynka Máchy (1986), Jiřího M. Paláta (1992, s Hanou Kofránkovou), úryvkům z Bible (1993, s René Petrášem); v r. 1994 vystoupil Alfred Strejček s Jitkou Molavcovou a Pavlem Jurkovičem v pořadu Písně zbožné, milostné a darebné.

Alfred Strejček
www.alfredstrejcek.cz

Štěpán Rak
www.stepanrak.cz

 

Pekařova společnost Českého ráje

Toto občanské sdružení navazuje na činnost spolku s názvem „Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje", založeného v roce 1936. Bylo založeno v roce 1990, první schůze se konala na zámku ve Starých Hradech a její součástí byla přednáška amerického historika S. B. Winterse, kterou uspořádala Osvětová beseda Staré Hrady. A mnozí členové Občanského sdružení SH jsou i členy Pekařovy společnosti Českého ráje, jejímž cílem je rozvíjet historické vědomí veřejnosti a její historické a kulturně-historické znalosti – zejména z oblasti Pojizeří a Českého ráje. Za tímto účelem pořádá odborné konference, semináře, přednášky, výlety atd. Podněcuje záchranu významných památek v dosahu své činnosti, snaží se šířit znalosti o životě a díle profesora Josefa Pekaře a dalších významných osobností z oblasti společenských a přírodních věd, umění a veřejného života.
www.pekar.kozakov.cz

 

Lepařovo gymnázium v Jičíně

Řada studentů této školy prováděla na zámku návštěvníky. K průvodcovské činnosti tady ale běžně patřila i jiná práce – pomoc na stavbě, při úklidu, v archivu, instalaci výstav a organizaci akcí, rozesílání pozvánek, distribuci Listů starohradské kroniky atd. Přínosem pro tyto studenty byla možnost setkat se s umělci, vědci a vysokoškolskými studenty, kteří sem přijížděli za archivními materiály. S nimi pak vytvářeli a realizovali i festivalové noční prohlídky zámku a jiná pásma uváděná při různých příležitostech. Mnozí bývalí studenti gymnázia patří i nadále k významným oporám při organizování programů Občanského sdružení SH.
www.gymjc.cz

 

Přátelé Šolcova statku

Mezi dlouholeté návštěvníky akcí pořádaných Osvětovou besedou Staré Hrady a Občanským sdružením SH se řadí i přátelé Šolcova statku v Sobotce. Mnozí z nich patří k našim spolupracovníkům.
www.solcuvstatek.cz
 

Galerie Na špejcharu J.Q.V. v Bukvici 

Výtvarník Jiří Qido Valter představil svou tvorbu ve Starých Hradech na dvou výstavách, do zámecké galerie věnoval své kresby inspirované okolím zámku. Se svou manželkou pravidelně navštěvoval starohradské výstavy a jiné akce, mnozí z umělců vystavující v jeho galerii dobře znají i starohradské výstavní síně.
http://jqv.jvart.net
 

Michael Pospíšil a Ritornello 

Na starohradském zámku uspořádal Michael Pospíšil v letech 2006 a 2007 dvě hudební dílny se závěrečnými koncerty. Jeho činnost na Jičínsku si získala zaslouženou pozornost zájemců o renesanční a barokní hudbu.
http://web.quick.cz/ritornello/

Další odkazy


Regionální muzeum a galerie Jičín
www.muzeumhry.cz

Otevřené zahrady Jičínska, o.s. | MAS
www.otevrenezahrady.cz

Město Jičín
www.jicin.cz