Hudebně-literární festival 2014


♦ 25. - 26. července 2014

se konal

v Porotním sále zámku v Jičíně

14. HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ FESTIVAL

 Pořady:

Pátek 25. července v 18.00 hodin

WILLIAM SHAKESPEARE 450
Kamila Moučková, Alfred Strejček, Štěpán Rak
 


Sobota 26. července v 18 hodin

► BULAT OKUDŽAVA a VLADIMÍR VYSOCKÝ
(k nedožitým devadesátinám Bulata Okudžavy)
Štěpán Rak, Alfred Strejček
 

Sobota 26. července v 20.30 hodin

► KYTAROVÝ RECITÁL
 
Jan-Matěj Rak

 

Zahájení

Z úvodního projevu Evy Bílkové

„Alfred Strejček a Štěpán Rak jsou stále ochotni připravovat další pořady a získávat hosty na vystoupení. Dnes máme tu čest přivítat spolu s nimi paní Kamilu Moučkovou. Jako pořadatelé víme, že oba pány k pokračování festivalu vede zájem Vás, návštěvníků. Když se rozhlédnu po sále, vidím stálé příznivce a je velice potěšitelné, že nezůstávají sami.

Předchozí ročníky přibližuje malá výstavka v předsálí. Festival se koná už na třetím místě a jiná byla i původní podoba programu, připravovaného pro prostředí zámku ve Starých Hradech. V roce 2007 tam ale OS SH po změně majitele ukončilo po víc než 30 letech pořádání kulturních akcí. Na základě nabídky Josefa Bucka našlo nové prostory v jeho Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. Výběr a počet pořadů odpovídal novým podmínkám, ke zhlédnutí byla výtvarná díla různých umělců, ale vernisáže ani výstavy už nebyly součástí festivalového programu. A není jí ani zde v této době vystavený cyklus obrazů Michaila Ščigola AVE Valdštejn Tento sál jsme objevili loni, když po úmrtí Josefa Bucka byla galerie ve Vokšicích uzavřena.

Festival je živou připomínkou jedné etapy novodobé historie zámku ve Starých Hradech, který byl v roce 1960 pro svůj špatný stav určen k odstřelu. Na jeho rekonstrukci a přeměně v kulturní centrum oblasti se podílely stovky lidí. Po dlouhou dobu zaujímal mezi nimi rozhodující místo pan učitel Vladimír Holman, který se narodil právě před 100 lety. Platilo: přijď, kdo chceš, a pomoz, jak umíš a jak můžeš. A tak se ještě pracovalo na stavbě a už sem za bohatstvím fondů Literárního archivu Památníku národního písemnictví přijížděli vědci i studenti, od poloviny 70. let tu probíhaly výstavy, besedy a na nádvoří nebo v sále zněla hudba, zpěv a verše. To byl příspěvek umělců - amatérů i profesionálů, kteří se neptali na výši honoráře. Mezi prvními byl Alfred Strejček. Když přišel s nápadem uspořádat festival, byl starohradskému publiku znám už z několika vystoupení.

K Hudebně-literárnímu festivalu patří zvláštní atmosféra radosti ze setkávání milovníků uměleckého přednesu, mluveného slova a hudby. Věřím, že ani 14. ročník nebude výjimkou.“


Návštěvníky přivítal i Alfred Strejček

Také on promluvil o prvních ročnících festivalu ve Starých Hradech a připomněl sté výročí narození Vladimíra Holmana, bez něhož by starohradský zámek dnes nestál. Uvedl, že jeho vztah ke kulturnímu dědictví považuje za příklad hodný následování a připojil citát z jeho článku otištěného v Listech starohradské kroniky v září 1988:
„Po dvě desetiletí se zde v práci uplatňoval řemeslnický fortel, využívalo se každé dobré zkušenosti hlavně všech starých pracovníků, dbalo se i na připomínky nejmladších brigádníků a lidská moudrost zde vlastně oslavila svůj úspěch. Jedinec by sám naprosto nic nevykonal, jedině tvůrčí schopnost všech uplatňovaná v plně míře dokázala dojít k vytčenému cíli.“

 

Festival v tisku

Program představil Štěpán Rak v článcích otištěných v Jičínském deníku 25. 7. 2014 a v Mladé frontě. Hudebně-literární pořady, vystoupení umělců i ohlas u návštěvníků přiblížil Vilém Hofman v článku uveřejněném v Nových novinách 8. 8. 2014. Zamyslel se také nad sonety Wiliama Shakespeara, které Kamila Moučková a Alfred Strejček přednesli v překladu Martina Hilského za hudebního doprovodu Štěpána Raka, seznámil čtenáře se životem a dílem Bulata Okudžavy i Vladimíra Vysockého.