Výtvarné a dokumentární výstavy


V letech 1973-2007 se na starohradském zámku konalo 433 výtvarných a dokumentárních výstav. Mezi autory byli umělci zvučných jmen i ti méně známí nebo začínající. Možnost představit svá díla byla nabídnuta i žákům základních škol. Nebyl určen směr, období nebo druh umění – návštěvníci mohli zhlédnout obrazy, grafiku, plastiky, sochy, fotografie, sklo, keramiku, textilie, dřevo.
 
 

Výtvarné výstavy v letech 1975–2007

Výstavy byly samostatné i kolektivní, celkem 361, z toho 22 jich bylo zahájeno v rámci hudebně-literárního festivalu a jsou uvedeny na samostatné stránce.

Výstavy zahajovali:
Jiří M. Palát, Marie Kubátová, Václav Heřman, Vladimír Mikolášek, Václav Mezřický, Eda Kriseová, Jan Wagner, Vladimír Komárek, Vladimír Sůva, Jaroslava Janáčková, Věra Olivová, Karel Samšiňák, Jiří Soukup, Milan Jankovič, Ludvík Středa, Adolf Branald, Antonín Langhammer, Ludvík Kundera, Jaromír Zemina, Miloš Šejn, Miroslav Vlk, Ivo Kořán, Mojmír Horyna, Jiří Šetlík, Jan Kříž, Zora Dvořáková, Vlado Milunič, Vladimír Holman, Jaroslav Civín, Petr Kmošek, Iva Janáková, Rumjana Dačeva, Ivo Prokop, Viktor Fixl, Josef Sůva, Irena Škodová, Růžena Köttnerová, Eva Kubínová, Miloš Gerstner, Radovan Sál, Josef Bucek, Jaroslav Moucha, František Nepil, Dalibor Pokorný, Miloš Petera, Věra Jiroutová, Jana Hofmanová, , Jindřich Hilčr, Vlastimil Fišar, Alfred Strejček, Jan Šmíd, Rudolf Matys, Jiří Ješ, Dagmar Mocná, Petr Pithart, Václav Ševčík, Alexandr Stich, Ladislav Smoljak, Jiří Dienstbier, Miroslav Ivanov, Vladimír Mikule, Luděk Vele, Petr Placák, Milan Friedl, Olga Šumberová, Dagmar Štětinová, Zdena Šilerová aj.
Zahajovací projevy byly otiskovány v Listech starohradské kroniky. A tak se o výstavách ve Starých Hradech dozvěděli i v nakladatelství Chagall v Ostravě a Osvětová beseda Staré Hrady a Občanské sdružení SH jsou uvedeny mezi spolupracovníky redakce Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007, který vychází od roku 1998.
 
Projevy krátkým vystoupením doprovodili:
Herci Jana Dítětová, Romana Sittová, Saša Rašilov, Petr Vacek, Hynek Pech, Miriam Hynková, Josef Kettner, Jiří Adamíra, Alfred Strejček, Vlastimil Fišar, Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Ota Liška, Milena Hercíková, Vojtěch Rón, Marek Eben; režisérka a recitátorka Hana Kofránková; hudebníci: Jana Richterová, Jan Sündermann, Petr Hlavatý, Luděk Vele, Pavla Ryšanová, Ivan Hejduk, J. G. Gehring (USA), Lubomír Vraspír, Collegium musicum (Děčín) aj.; učitelé a žáci Základní umělecké školy Jičín a žáci Základní školy v Libáni a v Dětenicích.
 

Galerie a sbírka uměleckých děl »


V polovině 70. let začala netradičním způsobem vznikat novodobá zámecká galerie – mnozí výtvarníci nebo lidé, kteří připravili výstavu díla svého příbuzného či přítele, věnovali zámku ukázku z tvorby – obraz, grafický list, keramiku, fotografii, tapiserii; několik děl regionálních malířů pak Osvětová beseda zakoupila.
Po 30 let byl vytvářen ojedinělý soubor, který na konci roku 2007 čítal 359 výtvarných děl. Je cenný po stránce umělecké a má velkou hodnotu historicko-dokumentární.

 
 

Dokumentární výstavy v letech 1973–2007

Celkem se konalo 72 výstav.

Po řadu let byla pravidelně ukazována místní kronika a přílohy k ní, ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví byly pomocí rukopisů, korespondence, dokladů aj. písemností a tisků připomínány různé události a především výročí spisovatelů (např. Karla Havlíčka Borovského, Josefa Štefana Kubína, Jaroslava Haška, Karla V. Raise, Jaroslava Vrchlického, Eduarda Štorcha, Vítězslava Nezvala, Leontiny Mašínové, tzv. ruralistů (Jana Knoba, Františka Křeliny, Josefa Knapa a Václava Prokůpka), Oty Duba, Jiřího Mojmíra Paláta, Zdeňka Kalisty aj.), velký úspěch zaznamenal v roce 1993 Salon literárních kuriozit. Sběratelé představovali své sbírky pohlednic, dokumentárních fotografií, novoročenek, odznaků, poštovních známek, kreslených kašpárků apod. V roce 1984 zaujala výstava Pohádky a pověsti rodného kraje a jejich autoři, která byla výsledkem dlouhodobější práce žáků z literárního kroužku libáňské základní školy, ohlas měla výstava Čeští cestovatelé v Jižní Americe, připravená v roce 2003 Ivo Bartečkem z olomoucké univerzity, mnoho návštěvníků přilákaly v roce 1995 Knihy-neknihy Ludvíka Kundery a v roce 2006 výstava k 80. výročí zavedení elektrického proudu do Starých Hradů a Sedlišť.