Občanské sdružení SH


Vítáme Vás na stránkách Občanského sdružení SH.
Do roku 2007 jsme pořádali kulturní akce na zámku Staré Hrady,

v letech 2008 až 2012 jsme v tradici koncertů a hudebně-literárních pořadů
pokračovali v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích,
v roce 2013 jsme programy začali pořádat v Jičíně.


Občanské sdružení SH
vzniklo v roce 2005 jako přímý pokračovatel Osvětové besedy Staré Hrady, která na zámku ve Starých Hradech od poloviny 70. let 20. století pořádala výstavy, besedy, koncerty, recitační pořady, divadelní představení a jiné akce, starala se o propagaci zámku, o expozice o jeho historii i současnosti, o provádění návštěvníků a od r. 1978 vydávala vlastivědný čtvrtletník Listy starohradské kroniky.
Založení Občanského sdružení SH znamenalo jen formální změnu – členové Osvětové besedy se stali členy občanského sdružení, jeho vedení a skladba programu i redakce časopisu Listy starohradské kroniky zůstaly stejné. Skutečná změna nastala až v roce 2007, když obec prodala zámek do soukromých rukou. OS SH tu muselo ukončit činnost, se záměry nových majitelů s touto kulturní památkou, kterou zachránily a využití pro ni nacházely stovky lidí, se neztotožnilo.
V letech 2008 až 2012 byla naším hlavním působištěm Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích u Jičína, kterou provozoval výtvarník pan Josef Bucek. Pořádali jsme tam ve spolupráci s ním mj. koncerty, literárně-hudební pásma a některé výstavy.
Prvomájový pořad v roce 2013 a Hudebně-literární festivaly v letech 2013 až 2015 se konaly v Jičíně.

王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科
王立科