Zámek Staré Hrady

Zámek Staré Hrady leží 15 km na jih od Jičína a 12 km od Sobotky na jedné straně a 10 km od Kopidlna na straně druhé. Byl postaven kolem r. 1573 Jiříkem Pruskovským z Pruskova na místě tvrze Stará, o níž je první písemná zmínka z r. 1340 a která patřila pánům ze Staré a Pardubic. Zámek patřil Albrechtu z Valdštejna, Schlikům, Weissenwolfům a Thurn-Taxisům. V r. 1949 připadl obci Staré Hrady a ta ho v r. 2007 prodala manželům Sukovým.

Zámek si zaslouží pozornost nejen tím, že patří k významným objektům české renesance, ale také vzhledem k jedné etapě své novodobé historie. V r. 1960 byl totiž pro svůj zchátralý stav určen k odstřelu, místní lidé ho však spolu s dalšími obětavými spolupracovníky pod vedením učitele Vladimíra Holmana zachránili. Rekonstrukce probíhala od poloviny 60. do konce 80. let 20. století. V r. 1969 tu Památník národního písemnictví v Praze našel místo pro uložení sbírek Literárního archivu. Tím bylo dáno celkové zaměření objektu a jeho využití pro kulturní účely. Souviselo také s tím, že mnozí umělci chtěli přispět ke společnému dílu – k záchraně a oživení zámku ve Starých Hradech. Vytvořilo se a až do r. 2007 tu pracovalo společenství lidí, kteří (každý podle svých schopností a možností a bez ohledu na výši odměny) vnášeli do jeho fungování svůj podíl.

Zámek, jeho historie, záchrana a využití, Památník národního písemnictví a kulturní činnost spolu úzce souvisí. Po skončení rekonstrukce koncem 80. let bylo třeba provádět údržbu i větší opravy, k pořádání kulturních akcí potřebovala Osvětová beseda i Občanské sdružení SH prostory a ty poskytoval Památník národního písemnictví i obec.

Podrobné informace přinášel v letech 1978-2008 vlastivědný čtvrtletník Listy starohradské kroniky, kde jsou i odkazy na články z okresního i celostátního tisku, na rozhlasové i televizní reportáže i filmové dokumenty.
Souhrnný pohled lze nalézt ve zvláštním čísle Listů starohradské kroniky, vydaném při příležitosti 30 let jejich vycházení (1978-2008), a v publikaci Staré Hrady - paměť doby, kterou vydalo v roce 2007 Kozí nakladatelství.