Vydavatelská činnost


V letech 1978–2008 vycházel vlastivědný čtvrtletník Listy starohradské kroniky. Osvětová beseda Staré Hrady a Občanské sdružení SH vydávalo také samostatné vlastivědné publikace a drobné tisky související s propagací zámku ve Starých Hradech. Výsledkem spolupráce OS SH se Svazkem obcí Mariánská zahrada byly v r. 2007 propagační materiály o území bývalé schlikovské barokní komponované krajiny na Jičínsku.
 

Zvláštní otisky z Listů starohradské kroniky

 • Starohradské pohádky. Autoři: Blanka Švábová, Dagmar Blümlová, Lubomír Tomek, Vladimír Mikolášek, Dagmar Štětinová, Miloslav Švandrlík, Ivan Mikšovič, Maryna Krulichová, Marie Kubátová (1985)
 • Karol Bílek: 105 let požárního sboru Sedliště 1980–1985. (1985)
 • Eva Bílková ml.: Adventní a vánoční zvyky na Libáňsku (1995)

 

Publikace

 • Jaroslav Marek: Ze skicáře mistra kominického (2 vydání – 1979 a 1983)
 • Miroslav Klivar: Obrazy a kresby. Viktor Korček, Radomír B. Pospíšil, Jaroslava
 • Pospíšilová-Linhartová. Katalog k výstavě. Spoluvydavatel PNP Praha (1983)
 • Staré Hrady. Autoři: Karol Bílek, Eva Bílková, Vladimír Holman, Eva Ulrychová (Upravovaná a doplňovaná vydání průvodce po zámku v letech 1984 a 1986 – spoluvydavatel PNP Praha, 2000, 2004 a 2005)
 • Vladimír Holman: Kresby a grafika. Katalog k výstavě. Spoluvydavatel PNP Praha (1984)
 • Jiří M. Palát: Starohradská setkání. Básnická sbírka, doslov Milan Jankovič, ilustroval Vladimír Komárek (1986)
 • Jan V. Dvořák: Petr Kavan – sochy, loutky. Katalog k výstavě. (1989)
 • František Škoda (193l–1988). Katalog k výstavě (1991)
 • Jarmila Glazarová (1901-2001). Sborník textů z konference ke 100. výročí narození. Red. Karol Bílek (2002)
 • Starohradské pohádky. Ilustroval Pavel Vavřík (2. rozšířené vydání, 2000)
 • Hana Kábová: Bibliografický rejstřík. Listy starohradské kroniky 1, 1978/1979–26, 2003). Soupis výstav na zámku Staré Hrady v letech 1973–2003 (2003)
 • Eva Bílková: Zavedení elektrického proudu na Libáňsko (2006)
 • Listy starohradské kroniky 1978-2008. Zvláštní číslo (2008)

 

Minikatalogy

 • Václav Ševčík, Jiří Suchý, Jiří Oves, Mojmír Preclík, Václav Pokorný, Stanislav Konečný,
 • Jan Rapin, Anastazius Papáček, Anna Poustová, Jan Klouček aj.

 

Pohlednice zámku

 • letecký snímek v r. 1993, letecký snímek a okénková pohlednice v r. 2006
 • kresby zámku od Cyrila Boudy, Ladislava Stehlíka, Františka Volfa, Aleny Laufrové, Jiřího Škopka, Vladimíra Holmana, Vladimíra Silovského, Františka Škody, Adolfa Liebschera, Evy Wagnerové, Jiřího Wintra-Neprakty, Antonína Chmelíka, Franty Patočky
 • zámek v roce 1775

 

Plakáty na propagaci

 • podle návrhu Vladimíra Holmana a Václava Ševčíka

 

Pozvánky na kulturní akce

 

Novoročenky

 • s motivem zámku od různých autorů

 

Poslední ročníky Listů starohradské kroniky, zvl. číslo Listů starohradské kroniky s přehledy akcí vydané k 30 letům časopisu, publikace Ze skicáře mistra kominického (J. Marek), Starohradské pohádky, Bibliografický rejstřík k Listům starohradské kroniky (H. Kábová) lze získat na adrese sdružení.