Činnost OS SH

 

Hudebně-literární festivaly  »


Od roku 2000 se pravidelně na přelomu července a srpna koná hudebně-literární festival s Alfredem Strejčkem, Štěpánem Rakem a jejich hosty. Patří mezi velmi oblíbené události místní kulturní sezóny, může uspokojit nejen náročnější znalce vážné hudby a literatury, ale také širší okruh zájemců.
   Do r. 2006 probíhal festival na zámku ve Starých Hradech a jeho součástí byly i vernisáže výtvarných výstav a noční prohlídky zámku. V letech 2008-2012 pokračovala tradice v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích a potom v Jičíně. Na programu jsou pořady hudební a literární.

 

Prvomájová recitační odpoledne  »


Tradice prvomájových recitačních odpolední s Hanou Kofránkovou a jejími hosty byla zahájena v roce 1986. Do roku 2007 probíhala na zámku ve Starých Hradech a v letech 2008-2012 se konala v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. Podobně jako festival získaly si i tyto pořady oblibu velkého počtu návštěvníků z Jičínska i vzdálenějších míst. V roce 2013 se toto recitační odpoledne konalo v synagoze v Jičíně. 

 

Výtvarné a dokumentární výstavy  »


Na zámku ve Starých Hradech uspořádaly Osvětová beseda Staré Hrady a Občanské sdružení SH v letech 1973-2007 celkem 361 výtvarných a 72 dokumentárních výstav. V letech 2008-2012 se členové OS SH zapojili do organizace některých výstav v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. 
 

Koncerty, hudebně-literární pořady a divadelní představení  »


Na starohradském zámku se jich v letech 1975-2007 konalo celkem 214, z toho 21 Prvomájových recitačních odpolední s Hanou Kofránkovou, 30 hudebně-literárních pořadů, 10 koncertů a 2 umělecké semináře v rámci sedmi ročníků Hudebně-literárního festivalu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka. V r. 2008 přibyly 3 další ve Vokšicích: 22. Prvomájové recitační odpoledne a 2 pořady festivalové.

 
 

Besedy a přednášky  »


Odborně zaměřené i určené pro širokou veřejnost byly besedy, které pořádala Osvětová beseda i Občanské sdružení SH ve starohradském zámku. Vycházely ze spolupráce s Památníkem národního písemnictví i s nakladatelstvím Albatros, ale i z toho, že způsob rekonstrukce zámku a kulturní dění na něm vzbuzovaly zájem osobností. Časem k nim přibyly i odborné přednášky. A pozornost přednáškám věnuje OS SH i po změně svého působiště.


 

Další kulturní akce  »


Osvětová beseda Staré Hrady a Občanské
sdružení SH uspořádaly (samostatně nebo
ve spolupráci) také akce, které nepatřily
do pravidelného rozvrhu činnosti. 

Vydavatelská činnost  »


V letech 1978–2008 vycházel vlastivědný čtvrtletník Listy starohradské kroniky. Osvětová beseda Staré Hrady a Občanské sdružení SH vydávalo také samostatné vlastivědné publikace a drobné tisky související s propagací zámku ve Starých Hradech. Výsledkem spolupráce OS SH se Svazkem obcí Mariánská zahrada byly v r. 2007 propagační materiály o území bývalé schlikovské barokní komponované krajiny na Jičínsku.

 

Propagace zámku Staré Hrady a průvodcovská činnost  »


Osvětová beseda a Občanské sdružení SH se staraly o propagaci zámku ve Starých Hradech od počátku 70. let do roku 2007. Ve stejnou dobu měly na starosti i provádění návštěvníků v jeho prostorách - průvodci je v nich seznamovali s historií a současností zámku; součástí okruhu byly i dvě výstavy (umělecké nebo dokumentární, střídající se obvykle po měsíci) a expozice Památníku národního písemnictví – pracovny Jaroslava Vrchlického, Aloise Jiráska a Elišky Krásnohorské.