Další kulturní akce


Osvětová beseda Staré Hrady
a Občanské sdružení SH uspořádaly (samostatně nebo ve spolupráci) také akce, které nepatřily do pravidelného rozvrhu činnosti.

Významnou měrou se Osvětová beseda Staré Hrady podílela na organizaci sjezdů rodáků a přátel Starých Hradů a Sedlišť v letech 1973, 1979, 1984, 1995, 2000, 2005, které spolu s ní pořádaly Místní národní výbory obcí nebo Obecní úřady a Sbory dobrovolných hasičů. Pozvánky, propagace, vytváření programu, příslušné články v Listech starohradské kroniky – to byly hlavní její úkoly. Při sjezdu v roce 2005 se také „loučila“ poslední svou akcí – realizací pamětní desky zachráncům zámku. Na doprovodném programu při jejím odhalení se už podíleli bývalí členové Osvětové besedy jako členové Občanského sdružení SH.

V sále jedné z budov v předzámčí pořádaly od poloviny 60. do poloviny 80. let různé organizace taneční zábavy a plesy. Nechyběla mezi nimi ani Osvětová beseda Staré Hrady – odpolední čaje a Josefské zábavy patřily k její činnosti v letech 1975-1979 a plesy v letech 1979-1984.

V roce 1986 byla na zámku zásluhou Osvětové besedy odhalena pamětní deska herci Karlu Polákovi.

Příspěvkem k propagaci Starých Hradů byla výstava o historii a současnosti zámku v Okresním muzeu a galerii v Jičíně v roce 1995.

V roce 2001 měla Osvětová beseda rozhodující roli při uspořádání vědecké konference věnované 100. výročí narození Jarmily Glazarové.

Členové Osvětové besedy a Občanského sdružení připravili spolu s ochotníky z řad příznivců zámku scénická pásma při příjezdu vévody Albrechta z Valdštejna (2004) a při odhalení pamětní desky zachráncům zámku (2005).

V roce 2006 uspořádalo Občanské sdružení SH na začátku prázdnin Den řemesel, na kterém se představili skláři (vitráže, figurky), pernikářky, včelaři i výrobce šperků z drahých kamenů a byla dána možnost zkusit si práci se dřevem a orobincem.