Výstava Mariánská zahrada 2007


Ve dnech 18. června až 15. října 2007 jsme spolu se Svazkem obcí Mariánská zahrada, Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, Památníkem národního písemnictví a základními školami ve Veliši, Libáni a Jičíněvsi uspořádali na zámku ve Starých Hradech výstavu.

Pozvali jsme návštěvníky k zamyšlení nad tím, co je to krajina, co pro nás znamená místo, kde žijeme, jak na nás působí a co nám dává, jak si ho přizpůsobujeme a jak se musíme přizpůsobit my jemu. Příležitost k tomu poskytla Mariánská zahrada – unikátní krajinná kompozice, která vznikla v období baroka na panství rodu Schliků na Jičínsku a kterou se snaží zachránit a dále rozvíjet obce ležící na jejím území, spojené od r. 2004 ve svazek stejného názvu.

Pohled do minulosti byl umožněn prostřednictvím děl spisovatelů i kreseb Jaroslava Marka, pohled současný poskytly fotografie Karla Neckaře. Připojené texty byly dílem Barbory Klipcové, Jaromíra Gottlieba a Bohumíra Procházky.

Na výstavě byly ukázány hlavní rysy barokní komponované krajiny na panství Schliků, přírodní i stavební památky, zdůrazněno kulturně-historické dědictví, obraz krajiny v literatuře. (Více např. v článku Jitky Jouklové otištěném v Nových novinách 12. 10. 2007.)

Na vernisáži zahrál Michael Pospíšil.

Ze zahajovacího projevu Evy Bílkové:
„Výstava si neklade za cíl postihnout celou šíři otázek kolem Mariánské zahrady. Chce být výzvou k práci. Předložit náměty. Území je třeba zkoumat nejen po stránce geologického utváření, přírody, geografie, historie a kulturního dědictví, zajímavá je stránka národopisná, jazyková, literární, výtvarná a hudební… Je třeba spojit síly z místa - které představují pracovníci různých oborů, kronikáři, učitelé se svými žáky a další zájemci - se silami odborníků z vědeckých pracovišť, vysokých škol.
Mariánská zahrada byla tématem už několika diplomových prací, přicházejí nabídky ke spolupráci na různých projektech. Je ale třeba, aby se o MZ více vědělo na jejím území, aby se o ní hovořilo, aby vznikala různá výtvarná díla nebo literární práce ve zdejších školách, aby spolupracovali kronikáři, obce si vyměňovaly své zpravodaje a jiné tisky…“

Ze zápisů v návštěvní knize:
„Mariánská zahrada – místo, jež si zaslouží pozornost, neboť vznikalo z velké lásky a touhy; místo, jež může být inspirací pro další generace, jež jim může otevřít citlivý pohled a přístup ke krajině.
Projekt Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví hledá cesty, jak dnešním dětem zpřístupnit takové pohledy, přístupy… Možnost pobývat v Mariánské zahradě spolu s odborníky, číst ji společně s místními dětmi je pro nás skvělou inspirací a zároveň i zážitkem. Děkujeme.“
                                                 Hana Havlůjová, Pedagogická fakulta UK v Praze