Prvomájové recitační odpoledne 2012Hana Kofránková
a
Jiří Hromada


za hudebního doprovodu Jiřího Šlupky Svěráka

vystoupili v pořadu věnovaném dílu Jana Skácela
A znovu láska


1. května 2012 ve 14 hodin

v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích u Jičína
 

1. květen má řada návštěvníků kulturních akcí pořádaných Osvětovou besedou Staré Hrady a později Občanským sdružením SH spojený s Prvomájovým odpolednem Hany Kofránkové.

Tradice vznikla v roce 1986, kdy na sluncem ozářeném nádvoří starohradského zámku recitovala s Otou Sklenčkou verše Jaroslava Seiferta. To byl první pořad, až po jeho odeznění pronesla Hana Kofránková později několikrát připomínanou otázku: A co uděláme příští rok? Odpověď na ni nalezla sama – 1. května 1987 na tom samém místě přednášela spolu s Josefem Somrem za hudebního doprovodu Josefa Krčka verše Jana Skácela. Od té doby uplynulo 25 let…

Přijížděla během nich s kolegy recitátory a hudebníky, často zvučných jmen, připravovala pořady sestavené z děl domácích i cizích básníků a spisovatelů. Při výběru přihlížela také k výročím autorů a v různých obměnách se někdy k jejich dílu vracela. Další pořad z díla Jana Skácela uvedla opět s Josefem Somrem v roce 2002. O hudební doprovod se postaral Jiří Šlupka Svěrák.

Do programu Prvomájového odpoledne roku 2012 věnovaného Janu Skácelovi byly zařazeny verše i krátké prózy. Jejich autor byl v úvodu představen v rozhovoru připraveném pro rozhlas. Připomenut byl i Jaroslav Seifert – vyprávěním, jak mistr stříhal Mistra, nebo zamyšlením sepsaném při básníkově úmrtí.

Program popsal Vilém Hofman v článku otištěném v Nových Novinách 4. 5. 2012:
„… byl to Jan Skácel lyrický i veselý. Jeho verše nás překvapovaly prostotou námětů a hloubkou myšlenek. Básník, jehož život ani doba právě nehýčkaly, se uměl radovat z těch nejprostších věcí, které nás obklopují. Měl rád lidi, přírodu, všechna roční období.
Hana Kofránková procítěně, tak jak to umí právě ona, nám přiblížila jeho verše. Poezie určená všem bez rozdílu věku. Jiří Hromada se převtělil do osoby básníkovy a vyprávěl nám o sobě i o jiných lidech – s úsměvem a láskou. Jiří Šlupka Svěrák to vše propojil svým uměním klavírním i vokálním…“

Zbývá poděkovat Josefu Buckovi za propůjčení prostor Galerie J. B. Spektrum, kde právě probíhala výstava díla Radoslava Novotného, Blanky Horákové a Michala Těhela.

                                                                                                      Eva Bílková