Prvomájové recitační odpoledne 2011

 

 

HANA KOFRÁNKOVÁ,

LIBOR VACEK a ALEŠ VRZÁK

za hudebního doprovodu LUKÁŠE KLÁNSKÉHO

vystoupili v pořadu

J E Š T Ě   N Ě C O   Z   K A R L A   J A R O M Í R A   E R B E N A


 1. května 2011 ve 14 hodin

v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích u Jičína.

 


Režisérka Hana Kofránková připravila na 25. Prvomájové recitační odpoledne pořad z málo známého díla Karla Jaromíra Erbena a baladu Záhořovo lože. V první části zavedla posluchače do básníkova snu a zazněly zaříkadla i ukázky z jeho sběratelské činnosti. Překvapením byl text o místu vzniku polky, kde je jmenováno Schlikovo panství Vokšice. Opravdu vznikla polka zde? To jistě zaujalo badatelsky zaměřené návštěvníky, ale také milovníky mluveného slova, kteří se zde opakovaně scházejí, aby si odnesli zážitky nejen z kultivované recitace, ale i hudebních doprovodů (letos Hana Kofránková přizvala vynikajícího mladého klavíristu Lukáše Klánského). V roce dvoustého výročí narození Karla Jaromíra Erbena bychom měli potkávat jeho dílo na každém kroku, avšak zatím tomu tak není. Paní režisérka prozradila, že při přípravě programu brala ohled na to, co z Erbenova díla zazní v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích koncem července v programu Hudebně-literárního festivalu. Takže se vokšické publikum může těšit na další balady. Občanské sdružení SH jako pořadatel toto erbenovské výročí rozhodně nepominulo.

Spoluúčinkujícími v pořadu „Ještě něco z Karla Jaromíra Erbena“ byli zkušení recitátoři a lektoři recitačních dílen Aleš Vrzák a Libor Vacek, z nichž prvně jmenovaný v tomto tradičním prvomájovém pořadu nevystupoval poprvé. Atmosféra celého setkání s dílem rodáka z nedalekého Miletína (nar. 7. 11. 1811), s jehož tvorbou se seznamujeme od školních let, se vyznačovala souzněním a porozuměním. To je také důvod, proč na Prvomájová recitační odpoledne Hany Kofránkové opakovaně přijíždějí posluchači z Prahy, Hradce, z Pardubic, Trutnova a milovníci tohoto žánru ze širokého okolí Jičína. Doufejme, že Hanu Kofránkovou někdo 1. května políbil pod rozkvetlou třešní, a že se tedy můžeme těšit na další 1. máj.
                                                                                                               Draga Zlatníková