Prvomájové recitační odpoledne 2009


1. května 2009 přijelo do Vokšic přes sto zájemců o pořad nazvaný
Hana Kofránková a Jaroslav Krček 130.

„Přepestrý dvouhodinový pořad, plný známých herců, hudebníků a kumštýřů, kteří vzdali hold jubilantům, připravil a svým sonorním hlasem provázel Alfred Strejček… Byla to hudební, recitační a vtipná hostina opravdu nebývalých rozměrů. Neopakovatelná, spontánní, dojemná a upřímná. Vyznání české hudebnosti, zpěvnosti mateřštiny a intimních vtípků mezi dobrými kamarády..“

Tak popsal Prvomájové odpoledne Jaroslav Veselý v Jičínských internetových novinách (www.jinoviny.cz)

V Galerii J. B. Spektrum vystoupili Ladislav Kyselák, Jitka Molavcová, Petr Kovařík, Karel Jakubů, Erwin Kukuczka, Josef Krček, František Derfler, Tatjana Medvecká, Jiří Pavlica, Pavel Jurkovič, Josef Somr, Edita Adlerová a Jana Rychterová, Bořivoj Navrátil, Jiří Šlupka Svěrák, Otakar Brousek. A také Alfred Strejček přednesl své blahopřání oběma umělcům, kteří s ním mají společný obětavý přístup ke kulturnímu dění na malých místech.


Ve stejný den před rokem zde účinkovala Hana Kofránková spolu s Alfredem Strejčkem a Štěpánem Rakem v pořadu, který sestavila z myšlenek T. G. Masaryka a nazvala „Budu se na Vás dívat…!“ Ukázalo se, že zásluhou Josefa Bucka, majitele Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích, může pokračovat tradice Prvomájových recitačních odpolední, věnovaných dílům básníků i prozaiků, které Hana Kofránková po jednadvacet let připravovala a v nichž spolu se svými hosty - herci a hudebníky - vystupovala od r. 1986 na zámku ve Starých Hradech.

Od Občanského sdružení SH obdržela k narozeninám album, v němž jsou fotografie, pozvánky i články dokumentující její vztah ke starohradskému zámku. Je tam připomenuto, že nebyly jen prvomájové pořady.
Poprvé zněl její hlas v sále starohradského zámku 2. září 1979. K slzám dojala mnohé posluchače přednesem veršů tehdy záměrně opomíjeného básníka – Jaroslava Seiferta. K jeho dílu se potom znovu vracela. Například 1. května 1986, na začátku tradice starohradských prvomájových odpolední (pro Nositele Nobelovy ceny za literaturu už za jiné situace), nebo v červenci roku 2007 při svém posledním vystoupení ve Starých Hradech. Pro starohradské publikum, které bylo ochotno stěhovat si židle z různých míst zámku (když se na poslední chvíli ukázal připravený prostor nevhodný vzhledem k počtu návštěvníků nebo nepřízni počasí) a pak tiše a soustředěně naslouchat, připravila i další pořady. Byly věnovány dílu Fráni Šrámka, Karla Čapka, Robinsona Jefferse, Emanuela Frynty, Jiřího Mojmíra Paláta, Františka Lukeše, Vidoslava Stefanoviče, Boženy Němcové. V nich s ní vystupovali Vadim Petrov, Ján Fišar, Alfred Strejček, Miroslav Matějka, Bořivoj Navrátil, Štěpán Rak. Recitovala také na vernisážích několika výstav a v programu Koncertu pro Štěpána Raka v r. 2005.

Jaroslav Krček přijel několikrát do Starých Hradů jako návštěvník, domluvený koncert souboru Musica Bohemica se neuskutečnil, protože 8. ročník Hudebně-literárního festivalu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka v roce 2007 se už nekonal. Přesto mohl obdržet fotografii ze svého vystoupení ve Starých Hradech. Bylo to o festivalu v roce 2005 při Koncertu pro Štěpána Raka, kdy na nádvoří zámku nacvičil s návštěvníky oblíbené písně tohoto vynikajícího kytaristy (o hlubokých vltavských tůních a Dobrú noc, má milá), zazpíval mu píseň Chvála bohu, že jsem se narodil, a věnoval mu dřevěnou sošku, kterou vlastnoručně vyřezal.

Většina z gratulantů má na Staré Hrady svou vzpomínku, někteří přijeli několikrát. Alfred Strejček patří spolu s Hanou Kofránkovou k oporám Osvětové besedy a Občanského sdružení SH od 2. poloviny 70. let 20. století, vystoupil tu v 8 pořadech (v jednom i s Jitkou Molavcovou a Pavlem Jurkovičem) a v r. 2000 založil se Štěpánem Rakem a Jitkou Molavcovou Hudebně-literární festival. Přivedl sem Františka Derflera, Juru Pavlicu. Hana Kofránková zase Josefa Krčka, Josefa Somra, Bořivoje Navrátila, Otakara Brouska, Jiřího Šlupku Svěráka. Erwín Kukuczka vystavoval svá díla o festivalu v r. 2003 a Petr Kovařík napsal o kulturním dění na zámku řadu článků. Jana Rychterová zahajovala v roce 2000 výstavu díla Radima Karla.