2. 10. 2009 - Setkání věnované Mariánské zahradě

OS SH doplnilo přednášku, kterou uspořádala Jičínská beseda, pracovním setkáním odborníků, kteří se zabývali a zabývají Mariánskou zahradou.

Co je Mariánská zahrada, přibližuje článek Jaromíra Gottlieba otištěný 23. 7. 2009 v Jičínském deníku.

Z materiálu ze svého archivu připravilo OS SH malou výstavku, která stručně přiblížila schlikovskou komponovanou barokní krajinu z přelomu 17. a 18. století a připomněla 5 let trvání Svazku obcí Mariánská zahrada.

Pracovním setkáním odborníků, kteří se zabývali a zabývají Mariánskou zahradou, chtělo OS SH navázat na schůzku kronikářů, učitelů a zájemců o Mariánskou zahradu, která proběhla v srpnu 2007 na zámku ve Starých Hradech při příležitosti výstavy věnované této barokní komponované krajině. Tu uspořádal Památník národního písemnictví v Praze ve spolupráci se Svazkem obcí Mariánská zahrada, Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, základními školami v Jičíněvsi, Libáni a ve Veliši a také s Občanským sdružením SH. Jeho členové výstavu iniciovali a navrhli i výše zmíněnou schůzku. Na ní byly položeny základy spolupráce svazku obcí s Univerzitou Pardubice, kde budou od října 2009 probíhat dva semináře zaměřené na Mariánskou zahradu.

Kromě této výstavy Občanské sdružení SH propagovalo Mariánskou zahradu i jinak. V časopise Listy starohradské kroniky se psalo o některých členských obcích ještě před založením svazku v roce 2004, a tak bylo logické, že se potom redakce zaměřila i na něj. Podobně tomu bylo i v případě expozice na starohradském zámku, věnované historii a současnosti objektu a také jeho okolí, o kterou se členové OS SH do r. 2007 starali. Byly v ní dva obrazy z 2. pol. 18. stol., které zachycují území schlikovské barokní komponované krajiny. Od r. 2004 samozřejmě průvodci začali hovořit konkrétněji o Mariánské zahradě a v expozici přibyla vitrína věnovaná dění na tomto území. OS SH bylo také partnerem svazku obcí při vydávání propagačních materiálů v r. 2007.

Uspořádání pracovního setkání autorů diplomových a bakalářských prací obhájených na několika vysokých školách různého zaměření, odborníků na krajinu, přírodovědců, historiků, řešitelů některých projektů, úspěšných žadatelů o grantovou podporu, pracovníků památkové péče, regionálního muzea a okresního archivu, kronikářů, učitelů a zájemců o Mariánskou zahradu a také jejího vedení bylo vedeno snahou seznámit lidi, kteří mají k tématu co říci. Nešlo o vytvoření závěrů, ale o položení základů spolupráce, o vykročení na cestě vedoucí k propojení dosud většinou samostatných činností, jejichž společným jmenovatelem je Mariánská zahrada.

O akci informoval Jičínský deník (6. 10. 2009) a Nové noviny (9. 10. 2009).