Galerie J. B. Spektrum


Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích fungovala díky výtvarníku Josefu Buckovi v letech 2006 až 2012. Vznikla rekonstrukcí části jedné z hospodářských budov patřících k zámku, který kolem roku 1700 nechal vybudovat František Josef Schlik.

Vokšický zámek leží 2 km od Jičína. Ves stejného jména se poprvé v písemných pramenech připomíná r. 1327, a to v souvislosti s nedalekým hradem Veliš. Koncem 16. stol. v podstatě zanikla – ustoupila vrchnostenskému dvoru. Do zdejšího panského domu (tzv. tvrze) se přesouvá v polovině 17. století (poté, co byl hrad Veliš z císařského rozkazu rozbourán) správa velišského panství. To už je po Albrechtovi z Valdštejna od r. 1635 jeho majitelem rod Schliků. František Josef Schlik tu nechává kolem roku 1700 vystavět barokní zámek s parkem a ve stejné době v jihozápadní části Filip Spannbrucker staví podle návrhu Jeana Baptisty Matheye sýpku. V r. 1831 k ní přibyla další. Vrchnostenské úřady ve Vokšicích zůstaly, i když se po r. 1717 stal sídlem správy panství zámek v Jičíněvsi. V letech 1913-1948 tu bylo ředitelství schlikovského velkostatku. V r. 1957 převzaly vokšický dvůr Československé státní statky, na zámku byli ubytováni jejich zaměstnanci, v přízemí otevřelo družstvo Jednota prodejnu potravin. V r. 1974 převzalo dvůr se zámkem JZD ve Starém Místě. Staré budovy rozlehlého hospodářského dvora byly více než 40 let pouze využívány, jejich údržba a péče o jejich okolí byla minimální. Navíc tu vyrostly nové účelové stavby, které do prostředí nezapadaly. Počátkem 90. let 20. století se do Vokšic vrací rodina Schliků, v jedné budově je otevřen výkup kovošrotu a výtvarník Josef Bucek vytvořil artefakty, které dávají přilehlému prostranství zvláštní ráz.